přeskočit k navigaci »

Zastávka 10

50°15'4.464"N, 12°53'53.562"E

KŘIŽOVATKA BORSKÉ A PRŮBĚŽNÁ ULICE

Na křižovatce ulic Borská a Průběžná vidíme rohový dům čp. 113, který je nemovitou kulturní památkou evidovanou pod reg. číslem 32089/4-782. Jedná se o typický měšťanský dům z druhé poloviny 19. století.

Na začátku 20. století bylo v domech kolem této křižovatky rušno. V domě čp. 92 byl původně hostinec, později řeznictví a prodejna tabáku a novin. V domě čp. 97 byl nejdříve obchod a pak restaurace s letní zahradou. Na protější straně ulice v domě čp. 165 bývalo krejčovství. Směrem k Vysoké byl v domě čp. 86 obchod, v čp. 91 pivnice a v čp. 72 pekařství.

Na začátku Průběžné ulice na pravé straně v domě čp. 64 byla pošta, naproti v čp. 130 obchod a dům čp. 122 byl kovárnou.

V průběhu II. světové války došlo k uzavření některých obchodů i řemeslných dílen a po roce 1945 se postupně zavřely i ostatní. V současné době si podnikatelé našli většinou jiná místa pro své podnikání.

Křižovatka Borské a Průběžné ulice je dnes rušná pouze z hlediska dopravy. Borskou ulicí se přijíždí z Hlavní ulice podél Vitického potoka směrem do Vysoké a z Vysoké Průběžnou ulicí na Hlavní ulici. Podnětem pro stanovení těchto jednosměrných ulic byl především stav a nosnost můstku přes Vitický potok na začátku Průběžné ulice.

Celou Borskou ulicí vede cyklostezka, která směřuje z Karlových Varů k hranicím s Německem a obráceně.

Ulicí V Břízkách, která je nedaleko od křižovatky ulic Borská a Průběžná, se dostaneme do ulice Trojmezní. Název ulice vznikl podle toho, že v této lokalitě se setkávají tři katastrální území – Dalovice, Všeborovice a Vysoká u Dalovic.

Přibližně v polovině Průběžné ulice po pravé straně vede cesta na dvě fotbalová hřiště.

Pokračujeme-li Průběžnou ulicí podél porcelánky, dostaneme se zpět do výchozího bodu sportovně relaxační a naučné stezky na Hlavní ulici.

(Příloha- orientační mapka s čp. domů)

Station 10

50°15'4.464"N, 12°53'53.562"E

Die Kreuzung der Straßen Borská und Průběžná

An der Kreuzung der Straßen Borská und Průběžná sehen wir ein Eckhaus Nr. 113, das als Baukulturdenkmal unter Register-Nr. 32089/4-782 registriert ist. Es handelt sich um ein typisches Bürgerhaus aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts herrschte in den Häusern an dieser Kreuzung reges Leben. Im Haus Nr. 92 war ursprünglich ein Gasthaus, später eine Metzgerei und ein Tabak- und Zeitungsladen. Im Haus Nr. 97 war zuerst ein Kaufladen und später ein Restaurant mit einem Sommergarten. Gegenüber im Haus Nr. 165 war eine Schneiderei. Richtung Vysoká im Haus Nr. 86 war ein Kaufladen, im Haus Nr. 91 eine Bierstube und im Haus Nr. 72 eine Bäckerei.

Am Anfang der Průběžná- Straße rechts im Haus Nr. 64 war die Post, gegenüber im Haus Nr. 130 ein Kaufladen und im Haus Nr. 122 war eine Schmiede.

Während des 2. Weltkrieges wurden manche Kaufläden und Handwerkstätten geschlossen und nach dem Jahre 1945 wurden nach und nach auch die anderen zugemacht. Heute haben die Unternehmer ihre Betriebe an anderen Orten.

An der Kreuzung der Straßen Borská und Průběžná lebt heute nur noch ein reger Verkehr. In der Borská-Straße führt heute eine Einbahnstraße von der Hlavní-Straße (Hauptstraße) nach Vysoká (Hohendorf) entlang des Baches Vitický potok (Widitzbach) und aus Vysoká in der Průběžná-Straße zur Hlavní-Straße. Grund dafür war der Zustand und die Tragkraft der Brücke über den Bach Vitický potok.

An der Borská-Straße entlang führt der Radweg von Karlovy Vary (Karlsbad) zur Grenze mit Deutschland und umgekehrt.

Wenn wir die V Břízkách-Straße entlang gehen (die befindet sich unweit von der Kreuzung der Straßen Borská und Průběžná), kommen wir in die Trojmezní-Straße, wo Dalovice, Všeborovice und Vysoká aneinander grenzen.

Ungefähr in der Hälfte der Průběžná-Straße rechts führt der Weg zu zwei Fußballplätzen.

Wenn wir die Průběžná-Straße entlang, an der Porzellanfabrik vorbei, gehen, kommen wir wieder zum Ausgangspunkt des Sport- und Lehrpfades an der Hauptstraße.

(Anhang-Orientierungskarte mit Hausnummern)

 
 
Zastávka 10 Zastávka 10
 
 

Naučná stezka Dalovice

Mercedes

Naučná stezka Dalovice

 

© 2013 Naučná stezka Dalovice | Obec Dalovice | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign