přeskočit k navigaci »

Informace o obci Dalovice
Dalovice, Všeborovice, Vysoká

Oficiální web obce Dalovice

 

Dalovice

Obec Dalovice se nachází v těsném sousedství lázeňského města Karlovy Vary, zhruba 3 km od jeho centra. Obec má tři části – Dalovice, Všeborovice, Vysoká.

Historie

Obec Dalovice (v minulosti názvy Dallovicz, Dallwicz, Dallwitz, Dalvice) je poprvé uváděna v zemských knihách roku 1498, od toho se odvozuje založení obce. Neznamená to však, že by lidé do té doby v místě dnešních Dalovic nežili. Archeologické vykopávky v průběhu 20. století prokázaly, že v okolí místa dnes nazývaném Tvrziště, žili lidé již v pozdní době bronzové (cca 1 200 - 700 let př.n.l.).

Nyní v této lokalitě najdeme pouze základ obytné věže z konce 12. století, která patřila ke staré dřevěné tvrzi. Po požáru této tvrze, na počátku 15. století, postavili její majitelé v nedalekém sousedství novou tvrz dvorcového typu. Tato tvrz byla značně poškozena vojskem hraběte Šlika v roce 1502, a přestože byla částečně opravena, k bydlení již nevyhovovala. Ještě během 16. století si majitelé postavili vedle tvrze novou obytnou budovu, později nazývanou "Starý zámek". Majitelé dalovického panství se často měnili, protože i když rozloha panství byla velká (zemědělská plocha a lesní pozemky), příjmy z nich vysoké nebyly. Jeden z majitelů - Johann Wenzel Ferdinand, Ritter von Schönau - založil v obci roce 1804 kameninovou výrobnu (pak roku 1830 porcelánku, později nazývanou Epiag), aby příjmy panství zvýšil.

Nejvýrazněji se do historie obce zapsal baron Friedrich Riedl von Riedenstein, který v roce 1871 koupil panství včetně porcelánky. V letech 1874-1875 nechal baron postavit "Nový zámek" (dnes sídlo SOŠ logistické). Roku 1889 prodal porcelánku baronu Springerovi, majiteli loketské porcelánky. "Starý zámek", který sloužil nadále jako ubytovna pro zaměstnance porcelánky, roku 1898 vyhořel. V následujících letech nechal Friedrich Riedl von Riedenstein na místě "Starého zámku" postavit novou zámeckou budovu, které zůstal název "Starý zámek" (dnes sídlo SZeŠ).

Po smrti barona roku 1905 zdědil panství jeho syn Eduard, který výrazně rozšířil zámeckou knihovnu o rozsáhlé sbírky německé, anglické a francouzské literatury. Rodina Riedl von Riedenstein vlastnila panství až do roku 1945, kdy je přebral do svého vlastnictví československý stát.

Po druhé světové válce taky byly připojeny obce Všeborovice a Vysoká, samy Dalovice se však v letech 1975–1990 staly součástí města Karlovy Vary.

Přírodní poměry

Obcí protéká Vitický potok, který se v dolních Všeborovicích vlévá do řeky Ohře. Obec je obklopena zemědělskými pozemky a lesy.

Zajímavosti

Mezi zajímavosti Dalovic patří nepochybně zámecký park, ve kterém je dominantou cca 700–900 let starý Körnerův dub (název podle básníka T. Körnera, který se roce 1811 léčil v Karlových Varech a v dalovickém parku napsal řadu básní). Tento památný strom má obvod kmene 887 cm a výšku 18 m. V jeho blízkosti je umístěna bronzová busta Theodora Körnera z roku 1913 od sochaře L. Tischlera.

Při příjezdu do Dalovic, podél Vitického potoka, nelze přehlédnout kostel Panny Marie Utěšitelky, který byl postaven v roce 1929 (původní kaple z roku 1898 se stala součástí nového kostela).

Všeborovice

Všeborovice (německy Schobrovitz) je jedna z částí obce Dalovice. Leží cca 3 km od centra Karlových Varů.

Historie

První oficiální zmínka o Všeborovicích je v daňovém výnosu z roku 1523, proto se bral tento rok jako rok založení obce. Nejstarší část Všeborovic však vznikla daleko dříve - původně jako osada někdy mezi 10. až 12. století a stála v místech dnešních horních Všeborovic. Dolní Všeborovice však byly založeny až po roce 1880 z podnětu barona Friedricha Riedl von Riedenstein, především kvůli zemědělskému zásobování průmyslové části Dalovic (porcelánka, doly na uhlí). Starší názvy Všeborovic byly Schobrowitz a Šobrovice.

Od roku 1961 není samostatnou obcí, protože byla připojena k Dalovicím a spolu s nimi se mezi lety 1975–1990 stala součástí města Karlovy Vary.

Přírodní poměry

Z většiny míst ve Všeborovicích je překrásný výhled do údolí Karlových Varů. Dolní část Všeborovic se rozkládá nad řekou Ohře. Horní část Všeborovic je obklopena zemědělskými pozemky a lesy.

Vysoká

Vysoká (německy Hohendorf), část obce Dalovice, leží 2 km severovýchodně od Karlových Varů, v kotlině mezi Krušnými horami a Doupovskými horami v nadmořské výšce od 390–420 m n. m.

Historie

První písemná známka obce je z roku 1437. Na počátku 15. století se v Dalovicích stavěla nová tvrz dvorcového typu. Na její stavbu bylo třeba hodně dřeva, a tak se kácel les nad Vitickým potokem. O úrodnou půdu po vykáceném lese požádali majitele dalovického panství noví němečtí kolonisté, kteří si na jejím okraji postavili i své domy. Tato osada se stala pevnou součástí Dalovic. Poprvé se Vysoká, jako samostatná obec, uvádí r. 1655 při mapování majetku šlechty.

Ve Vysoké žili od jejího založení až do r. 1945 většinou jen Němci, také se v minulosti nazývala Hohdorf, Hochdorf nebo Hohendorf. Po odsunu zůstalo v obci jen několik německých rodin, v současnosti české obyvatelstvo výrazně převládá.

Od roku 1952 není samostatnou obcí, protože byla připojena k Dalovicím a spolu s nimi se mezi lety 1975–1990 stala součástí města Karlovy Vary.

Nachází se zde kaplička z r. 1895. Dříve tu bylo pohostinství a smíšené zboží, nicméně před několika lety se zavřelo z důvodu malého zájmu obyvatel a malých tržeb. Do obce zajíždí malý soukromý dopravce, ale o víkendu jsou lidé odkázáni docházet na MHD do středu Dalovic.

V roce 2003 tu byly postaveny Domy s pečovatelskou službou, díky krásnému prostředí a čistému vzduchu na dosahu města. V části Vysoké je zahrádkářská kolonie "Marakana".

Přírodní poměry

Většinu katastru zabírají pole a lesy. Vysokou protéká Vitický potok. Prochází zde rovněž silnice I/13.

 
 

Naučná stezka Dalovice

Mercedes

Naučná stezka Dalovice

 

© 2013 Naučná stezka Dalovice | Obec Dalovice | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign